Minilex - Lakipuhelin

Oikeus oikeussuojaan on perusoikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Euroopan unionin perusoikeuskirja takaa jokaiselle oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Sen mukaan jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Jokaisella on myös oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti perustettu. Jokaisella on samoin oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa itseään. Maksutonta oikeusapua annetaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tehokkaat oikeussuojakeinot ovat tärkeitä, jotta ihmiset voisivat toteuttaa heille sopimuksin taattuja oikeuksia, viime kädessä tuomioistuin teitse. Euroopassa erittäin tärkeä ihmisoikeuksien valvoja, Euroopan unionin tuomioistuinten lisäksi, on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen toteutumista sopimusvaltioissa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa