Minilex - Lakipuhelin

Ihmisoikeussopimukset velvoittavat valtioita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisoikeussopimukset siis velvoittavat valtioita, jotka ovat sopimukseen ryhtyneet, takaamaan lainkäyttövaltaansa kuuluville sopimuksen mukaiset ihmisoikeudet. Valtioilla on kuitenkin mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jotka merkitsevät poikkeamista sopimuksen velvoitteista. Tällainen mahdollisuus on kansakuntaa uhkaavissa tilanteissa kuten sodan tai muun yleisen hätätilan aikana. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti poikkeukset ovat mahdollisia vain siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä vaatii, ja rajoitukset on samoin poistettava heti, kun niiden käyttäminen ei enää ole välttämätöntä. Oikeus elämään on kuitenkin niin tärkeä ihmisoikeus, että siitä ei ole mahdollista lailla säätämällä poiketa, ei edes sanotunlaisen hätätilan aikana.

Suomessa ihmisoikeudet taataan perustuslaissa, ja lisäksi niistä säädetään tarkemmin aina tietyn asian yhteydessä omassa laissaan. Vaikka perusoikeuksilla on erityinen pysyvyys ja loukkaamattomuus, ne eivät kuitenkaan siis ole rajoittamattomia. Ensinnäkin oikeuksista voidaan säätää vain rajoitettuja poikkeuksia perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tämä säätämisjärjestys tarkoittaa, että ehdotus perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on sen toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Rajoituksen hyväksyminen vaatii siis suuremman enemmistön taakseen, kuin normaali laki.

Poikkeusoloissa perusoikeuksista voidaan kuitenkin säätää sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

Perusoikeuksien rajoittamisen on aina täytettävä rajoitusedellytykset, kuten täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen, sekä rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimuksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa