Minilex - Lakipuhelin

Aviopuolisoilla on yhdenvertaiset oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoiden on oltava yhdenvertaisia oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan. Lähtökohtana on ja tulee olla aviopuolisoiden yhdenvertaisuus toisiinsa nähden. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimuksen), johon myös Suomi on liittynyt, mukaan perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva yhteisö, ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Avioliittoikäisille miehille ja naisille on tunnustettava oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe, mutta avioliittoa ei kuitenkaan saa solmia ilman avioliittoon aikovien puolisoiden vapaata ja täyttä suostumusta. Näin jo tässä vaiheessa suojataan yksilöiden vapaata päätösvaltaa. KP-sopimuksen sopimusvaltiot myös vakuuttavat ryhtyvänsä tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen aviopuolisoiden yhdenvertaisuuden oikeuksissa ja velvollisuuksissa avioliittoa solmittaessa, sen aikana ja sen purkautuessa.

Monet kansainväliset yleissopimukset, jotka myös Suomi on ratifioinut, pyrkivät takaamaan miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta aviopuolisoille sekä miehille ja naisille muutenkin samat oikeudet ja velvollisuudet. Ihmisillä tulee muun muassa sukupuolesta riippumatta olla oikeus solmia avioliitto, vapaasti valita aviopuolisonsa ja mennä avioliittoon omasta vapaasta tahdostaan, sekä samat oikeudet ja vastuu avioliiton aikana ja sen purkautuessa. Suomessa nämä yksilön perustavanlaatuiset vapaudet on taattu lainsäädännössä. Samoin esimerkiksi aviopuolisoiden oikeus valita sukunimi, ammatti ja työpaikka sekä samat oikeudet kummallakin aviopuolisolle vapaasti omistaa, hankkia, hoitaa, hallita ja käyttää omaisuutta tai luopua siitä, joko maksutta tai korvauksesta. Nämä ovat jo melkeinpä itsestäänselvyyksiä Suomessa, mutta kaikkialla maailmassa näin ei ole. Myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemänteen lisäpöytäkirjaan on myös kirjattu aviopuolisoiden yhdenvertaisuutta koskeva artikla. Sen mukaan aviopuolisoilla on samat yksityisoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet toisiinsa ja lapsiinsa nähden avioliittoa solmittaessa, sen aikana ja sen purkautuessa.

Kansallisessa lainsäädännössä aviopuolisoiden yhdenvertaisuus on taattu avioliittolaissa, jonka mukaan puolisot ovat keskenään yhdenvertaisia. Heidän tulee avioliitossa osoittaa keskinäistä luottamusta sekä toimia yhteisesti perheen hyväksi. Kummallakin puolisolla on myös oikeus itse päättää osallistumisestaan ansiotyöhön sekä yhteiskunnalliseen ja muuhun toimintaan perheen ulkopuolella. Lisäksi kummankin puolison tulee kykynsä mukaan osallistua perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]