Minilex - Lakipuhelin

Lapsen oikeudet ovat kaikille samat


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lapsia suojellaan sekä monilla erityissopimuksilla että yleissopimusten erityissäännöksillä. Tunnetuin lapsen oikeuksia koskeva sopimus on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jonka tavoitteena on perusoikeuksien, kuten terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan, takaaminen kaikille lapsille.

Esimerkkinä erityissäännöksistä osana laajempaa kokonaisuutta on Euroopan perusoikeuskirja, joka tunnustaa lapsen oikeudet. Sen lapsen oikeuksien artiklan mukaan lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Lapsen on lisäksi saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä ja lapsen mielipide on otettava huomioon häntä koskevissa asioissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lisäksi kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava
huomioon lapsen etu.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa