Minilex - Lakipuhelin

Rikoksesta tuomitun oikeus hakea muutosta

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa. Kun henkilön on katsottu syyllistyneen rikokseen, on hänellä oikeus hakea muutosta. Suomessa tämä tarkoittaa oikeutta saattaa asia tutkittavaksi ensin hovioikeudessa ja mahdollisesti vielä sen jälkeen korkeimmassa oikeudessa. Tämän oikeuden käytöstä ja käytön perusteista säädetään tarkemmin laissa.

Muutoksenhakuoikeuteen voidaan tehdä myös poikkeuksia lain määrämien vähäisten rikosten kohdalla. Tällöin rikoksesta tuomitulla ei välttämättä ole oikeutta muutoksenhakuun. Tapauksissa, joissa ylin tuomioistuin on toiminut ensimmäisenä asteena eli rikoksesta on tuomittu ensiksi korkeimmassa oikeudessa, voidaan niin ikään poiketa muutoksenhakuoikeudesta. Mikäli henkilö on saanut vapauttavan tuomion eli häntä ei ole katsottu syylliseksi ja muutoksenhaun seurauksena hänet tuomitaan, voidaan muutoksenhakua tämän jälkeen rajoittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa