Minilex - Lakipuhelin

Jokaisella on oikeus terveyteen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.

YK:n yleissopimuksessa hyväksytty taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimuksen) mukaan sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä. Valtion on ryhdyttävä tämän oikeuden toteuttamiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Välttämättömiä toimenpiteitä on ensiksi tehtävä lasten terveen kehityksen parantamiseksi sekä kuolleena syntyvien lasten ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi. Lisäksi kulku- ja tartuntatautien sekä ammattitautien ja muiden tautien ehkäisemiseksi, hoitamiseksi ja valvomiseksi on suunnattava toimenpiteitä. Jokaiselle on turvattava lääkärin ja sairaaloiden palvelut sairaustapauksissa. Vähintäänkin korkeimpaan mahdolliseen ruumiin ja mielen terveyteen voidaan joka tapauksessa lukea riittävä ravinto ja puhdas vesi, vaatteet sekä kohtuullinen asunto ja mahdollisuus sairaanhoitoon. Valitettavasti nämä terveyden perusedellytykset eivät useissa maailman maissa toteudu.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa terveys on kytketty unionin politiikkaan. Perusoikeuskirjan mukaan jokaisella on oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisin edellytyksin. Ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu halutaan varmistaa kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa