Minilex - Lakipuhelin

Oikeus koulutukseen on perusoikeutemme

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Euroopan unionin perusoikeuskrirjan mukaan jokaisella on oikeus koulutukseen ja oikeus saada ammatillista koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta. Tähän oikeuteen kuuluu mahdollisuus saada maksutta oppivelvollisuuteen perustuvaa opetusta. Lisäksi vapautta perustaa oppilaitoksia demokratian periaatteita kunnioittaen sekä vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen omien uskonnollisten, aatteellisten ja kasvatuksellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus kunnioitetaan kyseisen vapauden ja kyseisen oikeuden käyttöä sääntelevien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.

Jokaisella henkilöllä on oikeus maksuttomaan alkeis- ja perusopetukseen. Alkeisopetus on kaikille pakollista. Oikeus opetukseen jatkuu myös peruskoulun jälkeen. Tällöin jokaisella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opetukseen. Kaikenlainen syrjintä on kielletty. Jatko-opetukseen valittaessa ei siis saa käyttää muita valintaperusteita kuin mitä koulutuksen luonteen vuoksi on tarpeellista. Esimerkiksi erilaiset valintakokeet ammattiopetukseen valittaessa ovat tällaisia tarpeellisia valintaperusteita.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Opetuksen ja koulutuksen on pyrittävä edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista. Sen on edistettävä ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien välillä.

Vanhemmilla on ensisijaisesti oikeus valita lapsilleen annettavan opetuksen laatu. Tämä tarkoittaa, että vanhemmat päättävät muun muassa missä oppilaitoksessa lapsi suorittaa peruskoulunsa. Myös opetettavien kurssien valintaan vanhemmat voivat vaikuttaa jossain määrin. He voivat esimerkiksi päättää lapselleen annettavan uskonnollisen opetuksen sisällöstä. Lapsen ei tarvitse osallistua siihen uskonnonopetukseen, jonka tunnustaja hän tai hänen perheensä ei ole. Tällöin oppilaitoksessa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan korvaavaa opetusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa