Minilex - Lakipuhelin

Joukkotuhonta on vakava rikos


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lainsäädännössämme on säädetty rangaistavaksi joukkotuhonta. Joukkotuhontaa on, jos joku surmaa ryhmän jäseniä, aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja taikka sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän häviäminen ja tämän toiminnan tarkoituksena on ollut jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittäminen joko kokonaan tai osittain. Lisäksi joukkotuhontana on pidettävä, jos joku edellä mainitussa tarkoituksessa ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ko. ryhmän keskuudessa tai siirtää lapsia pakolla ryhmästä toiseen.

Joukkotuhonnan valmistelua on jos joku edellä mainitussa tarkoituksessa sopii toisen henkilön kanssa joukkotuhontaan ryhtymisestä tai laatii sitä koskevan suunnitelman.

Näistä rikoksista rangaistukseksi on säädetty vankeutta. Joukkotuhonnasta käytetään myös nimeä kansanmurha.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa