Minilex - Lakipuhelin

Seuraukset vuokranantajan viivästyksestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokranantajan viivästys tarkoittaa vuokranantajan laiminlyöntiä täyttää sopimusvelvoitteensa oikea-aikaisesti, eli vuokranantajan ja vuokralaisen sopimana ajankohtana. Kyseessä on tällöin sopimusrikkomus. Yleensä tilanne on käytännössä se, että vuokranantaja ei ole luovuttanut vuokralle luvattua esinettä vuokralaisen käyttöön tai saataville sovittuna ajankohtana. Vuokralainen saa tällöin käyttöönsä erilaisia vastakeinoja sopimusrikkomusta vastaan. Näitä ovat muun muassa oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, vuokran määrän alennus viivästystä vastaavasti, vahingonkorvaus ja oikeus purkaa vuokrasopimus.

Viivästymisen tapahtuminen ei automaattisesti päätä vuokrasuhdetta eikä sellaisenaan takaa, että vuokralainen saa vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä. On vuokralaisen omalla vastuulla vedota vastakeinoihin vuokranantajaa vastaan. Jos vuokralainen ei vetoa vastakeinoihin, saatetaan katsoa, että hän on hyväksynyt vuokranantajan viivästymisen.

Vuokranantajan viivästyksen seurauksista irtaimen esineen vuokrasuhteessa ei ole annettu laissa erityissäännöksiä, joten tältä osin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita.

Viivästyksestä huolimatta vuokralainen voi vaatia sopimuksen täyttämistä, mikäli se on vielä mahdollista. Vuokranantajan viivästys voi tosin johtua vuokraesineen tuhoutumisesta, minkä luonnollisesti hankaloittaa sopimuksen täyttämistä. Tällaisessa tilanteessa vuokralainen voi vaatia tuhoutunutta esinettä vastaavan korvaavan esineen luovuttamista. Toisaalta, jos tällöin vuokralaiselle annetaan esine, joka poikkeaa olennaisesti siitä mitä alunperin oli vuokraesineestä sovittu, vuokralaisella on yleensä oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokraa ei tarvitse maksaa siltä ajalta, jona vuokrakohde ei ole vuokralaisen käytettävissä vuokranantajasta johtuvasta syystä.

Vuokralainen on oikeutettu vuokrahinnan alennukseen, mikäli vuokranantaja luovuttaa vain osan vuokraesineestä vuokralaisen käytettäväksi. Vahingonkorvausta vuokralainen voi vaatia muiden keinojen ohella, jos viivästys on aiheuttanut vahinkoa vuokralaiselle. Vuokrasopimuksen purkuun vuokralainen on oikeutettu vuokranantajan viivästyksen perusteella, jos viivästys aiheuttaa vuokralaiselle olennaista haittaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos vuokralainen tarvitsisi vuokraesineen käyttöönsä juuri sovittuna ajankohtana, eikä hänellä ole esineelle enää käyttöä myöhemmin.

Jos vuokralainen ei jostain syystä ota vuokraesinettä käyttöönsä sovittuna ajankohtana, kyse ei ole vuokranantajan viivästyksestä vaikka vuokralainen ei pääsekään käyttämään vuokraesinettä. Vuokralaisen on myös maksettava vuokraa sovitulta ajalta, vaikka hän ei käyttäisikään vuokralle annettua esinettä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa