Minilex - Lakipuhelin

Tavaran vuokraus ja verotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavaran vuokrauksella tarkoitetaan irtaimen esineen vuokraamista eli esineen käyttöoikeuden luovuttamista korvausta vastaan. Kyse voi olla esimerkiksi veneen, peräkärryn, vaatteen tai työkalun vuokrauksesta. Vuokratulo voidaan maksaa myös muuna kuin rahana. Tulon määrä on tuolloin vastikkeena annetun omaisuuden tai muun vastikkeen käypä arvo. Luonnollisen henkilön saamat vuokratulot ovat veronalaisia tuloja. Näihin tuloihin kohdistuvat menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia verotuksissa. Myös satunnaisesta vuokraustoiminnasta syntyvä vuokratulo on veronalaista tuloa ja siitä saa vähentää vuokraamisesta koituvat kustannukset. 

Vuokratuloihin voidaan soveltaa tilanteesta riippuen erilaisia verotussäännöksiä. Jos kyse on niin sanotun henkilökohtaisen tulolähteen tulosta, verotuksessa sovelletaan tuloverolakia. Tuloverolain mukaan vuokratulo on veronalaista pääomatuloa, johon sovelletaan pääomatuloa koskevia sääntöjä - esimerkiksi pääomatulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Pääomatuloista voi vähentää myös sellaisten velkojen korot, jotka kohdistuvat veronalaisen tulon hankkimiseen. Vuokraustoiminnalla täytyy kuitenkin olla vakaa tulonhankkimistarkoitus, josta merkkinä pidetään käyvän vuokran perimistä. Jos vuokratuloon kohdistuvat vähennyskelpoiset menot ovat suuremmat kuin vuokratulot, menot vähennetään muista pääomatuloista ja alijäämähyvityksen kautta mahdollisesti myös ansiotuloista maksettavasta verosta.

On myös mahdollista, että vuokratulojen katsotaan kuuluvan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jolloin verotettavan tulon laskentaan sovelletaan lakia elinkeinotulon verottamisesta. Maatalouden tulolähteeseen kuuluvasta vuokratulosta säädetään maatilatalouden tuloverolaissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Verovelvollisen pitää ilmoittaa Verohallinnolle verotusta varten mm. veronalaiset tulonsa ja niistä tehtävät vähennykset. Vuokratulojen osalta tämä tehdään joko henkilökohtaisella, yritystoiminnan tai maatalouden veroilmoituksella riippuen vuokraustoiminnan tulolähteestä.

Jos tarvitset lisätietoa vuokratulojen verotuksesta, kannattaa soittaa lakipuhelimeemme!

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa