Minilex - Lakipuhelin

Leasing-sopimuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leasing-sopimus tarkoittaa irtaimen esineen pitkäaikaista vuokrasopimusta. Leasing-sopimuksen kohteena voi olla esimerkiksi auto tai muu ajoneuvo. Leasing-sopimuksessa voi olla kyse joko rahoitusleasingista taikka käyttöleasingista. Useasti nämä kaksi eri leasingin muotoa ovat osittain päällekkäiset, jolloin voi olla vaikea tietää kummasta tietyssä sopimuksessa on kyse. Karkeasti jaoteltuna rahoitusleasingissa vuokranantaja hankkii vuokrakohteen vuokralaisen tarpeita vastaavaksi, kun taas käyttöleasingissa vuokranantajalla on jo aiemmassa omistuksessaan vuokrattava kohde. Toisin sanoen rahoitusleasing on lähempänä vuokralle ottajan omistusoikeutta, kun taas käyttöleasing vastaa normaalia vuokrausta. Lisäksi rahoitusleasing on usein huomattavasti pitkäaikaisempi järjestely. Oli kyseessä sitten rahoitusleasing tai käyttöleasing, noudattavat leasing-sopimukset yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Sopimusoikeudessa on kuitenkin aina lähtökohtana sopimuksen sisältö, joka syrjäyttää lainsäädännön. Poikkeuksen muodostavat luonnollisesti sopimuksen kohtuuttomat tai lainvastaiset ehdot. Sopimusosapuolet on sidottu sopimuksen ehtojen noudattamiseen, jolloin ehtojen rikkominen johtaa haitallisiin seurauksiin rikkojaa kohtaa. Mikäli sopimusehtojen rikkomus on olennainen, on vastapuolella oikeus purkaa leasing-sopimus.

Leasing-sopimuksen purkaminen voi tulla kyseeseen sekä vuokralle antajan että vuokralle ottajan toimesta riippuen siitä, kumpi osapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja. Sopimuksen purkamista pidetään yleisesti sopimukseen liittyvistä oikeussuojakeinoista painavimpana. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa, että sopimusosapuolten sopimusvelvoitteet lakkaavat. Jotta leasing-sopimus voidaan purkaa, tulee sopimusosapuolen rikkoa velvoitteitaan olennaisella tavalla. Olennaisuus joudutaan arvioimaan aina tapauskohtaisesti. Olennaisuusarvioinnissa lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että sopimuksen jatkaminen olisi kohtuutonta vastapuolelle. Sopimuksessa esitettyjen suoritusvelvollisuuksien laiminlyönnin perusta löytyy ainoastaan kyseessä olevasta sopimuksesta. Tyypillisesti vuokrasopimus joudutaan purkamaan vuokralle antajan toimesta silloin, kun vuokralle ottaja ei maksa leasing-vuokraa sovitulla tavalla.

Leasing-sopimuksen purkamista tulee vaatia kohtuullisessa ajassa sopimusrikkomuksen käytyä ilmi. Jos vastapuoli on huomannut sopimusrikkomuksen, muttei reagoi siihen lainkaan, voi purkuoikeus raueta. Toisaalta sopimuksen purkaminen ilman pätevää perustetta johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Sopimuksen purkamisessa on hyvä myös huomata, ettei se ole vaihtoehtoinen toimenpide vahingonkorvaukselle, vaan molempien yhtäaikainen vaatiminen on mahdollista.

Leasing-sopimuksen purkamisen osalta on syytä kiinnittää huomiota siihen, että purkuoikeuteen johtavat toimet riippuvat kyseisen leasing-sopimuksen sisällöstä. Tämän vuoksi onkin tärkeää ottaa yhteyttä lakimieheen, jos epäilet leasing-sopimuksesi vastapuolen rikkoneen sopimusta sellaisella tavalla, että sinulla on oikeus sopimuksen purkamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]