Minilex - Lakipuhelin

Saako työnantaja käyttää videovalvontaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijöitä on nykyisin helppo valvoa erilaisin teknisin apuvälinein. Tai ainakin teknologia antaa siihen mahdollisuuden. Laissa valvontaa pyritään rajoittamaan. Rikosoikeudessa tunnetaan salakatselu rangaistavana tekona. Työelämän yksityisyyttä suojaavan lainsäädännön videovalvontaa koskevat rajoitukset täydentävät rikosoikeudellista sääntelyä. Koska työpaikkojen videovalvonta kohdistuu ainakin välillisesti myös työntekijöihin, on se säädetty kuuluvaksi yhteistoimintamenettelyn piiriin. Niissä työpaikoissa, joissa ei sovelleta yhteistoimintasäännöksiä, on työntekijöille kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluiksi ennen kameravalvonnan käyttöönottoa.

Salainen kameravalvonta on kiellettyä yksityisyyden loukkaamista. Ensinnäkään kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn tai tiettyjen työntekijöitten seuraamiseen. Kiellettyä on lisäksi käymälän, pukeutumistilan tai muiden henkilöstötilojen kameravalvonta. Jo tällaisen paikan kulkutien kuvaaminen on lain tarkoittamaa kiellettyä valvontaa. Myöskään työntekijän henkilökohtaisen työtilan kameravalvonta ei ole sallittua.

Tarkoitusperiaate rajaa tallenteiden käyttöä siten, että niitä ei ole lupa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on tehty. Tällaisia käyttötarkoituksia ovat työpaikalla olevien ihmisten turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen. Yleensä kameravalvontaa työpaikalla saa siis käyttää vain näihin tarkoituksiin.

Joskus voi olla kuitenkin aiheellista käyttää kameravalvontaa edellä mainitusta poiketen. Tietyssä työpisteessä, jossa työntekijöitä työskentelee, saadaan käyttää kameravalvontaa, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamiseksi tai omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Näihin liittyy vielä muitakin edellytyksiä, joten tällaisen kameravalvonnan käyttämisen tulee olla poikkeuksellista. Videovalvonnan käyttäminen on kuitenkin sellainen työntekijöiden yksityisyyteen puuttumisen väline, että sitä ennen tulee selvittää mahdollisuudet muun valvonnan käyttämiseen. Vanhat tallenteet tulee myöskin tuhota tarpeettomina.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa