Minilex - Lakipuhelin

Sähköisen viestin saapumisajankohta konkurssimenettelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyyn osalliset joutuvat toimittamaan erilaisia asiakirjoja tai tekemään ilmoituksia esimerkiksi tuomioistuimelle sekä pesänhoitajalle. Useimmiten näiden asiakirjojen tai ilmoitusten on saavuttava vastaanottajalle tiettyyn määräpäivään mennessä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon. Näin ollen asiakirjan tai ilmoituksen saapumisajankohdalla on tärkeä merkitys sen lähettäjälle. Jos esimerkiksi velkoja toimittaa pesänhoitajalle liian myöhään valvontakirjelmän, jolla hän valvoo saatavaansa konkurssivelalliselta, velkoja voi menettää oikeutensa saada maksun konkurssipesältä.

Konkurssilaissa sallitaan asiakirjojen tai ilmoitusten toimittaminen sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä, kuten sähköpostilla tai telekopiolla. Sen vuoksi lakiin on otettu myös säädökset siitä, milloin tällainen sähköisesti toimitettu viesti katsotaan tulleen vastaanottajalle.

Lähtökohtaisesti sähköisen viestin saapumisajankohdan ratkaisee se, milloin viesti on vastaanottajan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä toimitetun asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa vastaanottajalle, jos se saapuu perille viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa