Minilex - Lakipuhelin

Oikeus sosiaaliturvaan sekä perheiden ja lasten suojeluun

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus sosiaaliturvaan sisältää sekä aineellisten tarpeiden, kuten ravinto, että henkisten tarpeiden, kuten koulutus, tyydyttämisen. Yhteiskunnan on huolehdittava niistä henkilöistä, jotka eivät itse kykene hankkimaan näitä perustarpeitaan. Periaatteessa jokainen ihminen voi olla tässä tilanteessa jossakin elämänsä vaiheessa esimerkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi. Esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeuskirja takaa kaikille oikeuden sosiaaliturvaan ja sosiaalitukeen. Sen mukaan unioni tunnustaa oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, joilla taataan suoja muun muassa raskauden ja synnytyksen aikana ja sairauden, työtapaturman, hoidon tarpeen ja vanhuuden varalta sekä työpaikan menetyksen yhteydessä yhteisön oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, sekä kunnioittaa tätä oikeutta. Lisäksi jokaisella, jolla on asuinpaikka unionissa ja siellä laillisesti liikkuvalla on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalisiin etuihin yhteisön oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi unioni tunnustaa oikeuden sosiaalitukeen ja asumistukeen tai sosiaalisesti tuettuun asuntoon ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi jokaiselle, jolla ei ole riittäviä varoja, yhteisön oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti,
sekä kunnioittaa tätä oikeutta.

Lisäksi perheitä pidetään tärkeinä yhteiskunnan yksiköinä. Euroopan unionin perusoikeuskirja vahvistaa perheen oikeudellisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen suojan. Perusoikeuskirjan mukaan, voidakseen sovittaa yhteen perhe- ja työelämänsä, jokaisella on oikeus suojaan irtisanomiselta raskauteen ja synnytykseen liittyvän syyn vuoksi sekä oikeus vanhempainlomaan ja palkalliseen äitiyslomaan lapsen syntymän tai lapseksiottamisen yhteydessä.Perheille on annettava suurin mahdollinen suojelu ja apu , varsinkin perheen perustamista varten ja niin kauan kuin se on vastuussa alaikäisten lasten huollosta ja kasvatuksesta. Erityistä suojelua on annettava äideille kohtuullisena aikana ennen synnytystä ja sen jälkeen. Tämän mukaisesti työssä käyville äideille on myönnettävä palkallinen loma eli äitiysloma tai loma riittävin sosiaaliturvaeduin.

Erityisesti on suojeltava lapsia ja nuoria henkilöitä. Valtion on ryhdyttävä kaikkiin suojelu- ja avustustoimenpiteisiin lapsia ja nuoria kohtaan ilman syntyperään tai muihin seikkoihin perustuvaa syrjintää. Heidät tulisi suojella kaikenlaiselta taloudelliselta ja sosiaaliselta hyväksikäytöltä. Näin ollen lapsityövoiman käyttö on kielletty. Lasten ja nuorten työhön ottamiselle on lisäksi vahvistettava ikärajat lailla. Työhön otetuille nuorille on annettava heidän ikänsä mukaiset työehdot ja heitä on suojeltava taloudelliselta hyväksikäytöltä ja työltä, joka saattaisi vahingoittaa heidän turvallisuuttaan, terveyttään tai fyysistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystään tai haitata heidän koulutustaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa