Minilex - Lakipuhelin

Oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisen oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin on erittäin tärkeä ihmisoikeus, joka osaltaan varmistaa myös muiden ihmisoikeuksien toteuttamista. Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti perustettu. Jokaisella on lisäksi oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa itseään.

Kun päätetään henkilön oikeuksista tai velvollisuuksista tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä, on jokaiselle siis turvattu oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnin on alettava kohtuullisen ajan kuluessa ja se on käytävä laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Tuomioistuin on laillinen silloin, kun sen perustamisesta on säädetty laissa ja se on perustettu etukäteen ennen oikeudenkäyntiä. Riippumattomuus merkitsee sitä, että tuomioistuimen ratkaisuun eivät saa vaikuttaa muut kuin käsiteltävän asian kannalta olennaiset seikat. Tuomioistuimen puolueettomuuden vaatimus edellyttää, että tuomioistuimen yksittäisen jäsenen henkilökohtainen mielipide tai asenne käsiteltävään asiaan tai sen osapuoliin ei saa vaikuttaa ratkaisuun.

Oikeudenkäynnin julkisuus tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että koko oikeudenkäynnin on tapahduttava julkisesti, avoimin ovin. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista käsiteltävän asian laadusta riippuen. Tällöin tuomioistuin voi tarkoin harkittuaan päättää, että yleisöltä ja lehdistöltä evätään pääsy oikeudenkäyntiin tai osaan siitä. Tuomioistuimen päätöksen julistaminen voidaan niin ikään tehdä yleisön läsnä olematta, mutta sovelletut lainkohdat ja tuomiolauselma ovat aina julkisia. Eli joka tapauksessa julkista tietoa on aina se, mihin ratkaisuun tuomioistuin lopulta päätyi, ovatko syytteet ja vaatimukset hylätty vai ei ja mikä on rangaistus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa