Minilex - Lakipuhelin

Leasing ja sen määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leasing on sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi irtaimen tavaran tai käyttöomaisuuden vuokraamisesta. Vuokralaisella on esineen omistusoikeuden sijaan käyttöoikeus, joka mahdollistaa tavaran hyödyntämisen halvemmalla ja hetkellisesti tarpeen mukaisesti. Leasingkohteena voi olla esimerkiksi kulkuneuvo tai kone, joka on yrityksen toiminnan kannalta tarpeellinen mutta kallis hankinta. Leasingin kohteena voi olla myös kiinteää omaisuutta tai rakennus. Kohde on sopimuksen vakuutena, joten erillistä vakuusesinettä ei tarvita. 

Leasing-sopimukset voidaan jakaa käyttö- ja rahoitusleasing-sopimuksiin. Leasing-sopimukset eroavat toisistaan tilannekohtaisesti, mutta useimmiten sopimus tehdään 2-6 vuodeksi. Rahoitusleasingsopimuksessa rahoitusyhtiö voi esimerkiksi hankkia yritykselle tietyn laitteen yrityksen tarpeiden mukaisesti leasingvuokraa vastaan. Leasingkauden jälkeen leasingyhtiö voi myydä tavaran kolmannelle taholle. Mahdollisesti voidaan sopia, että tavara tai laite on mahdollista lunastaa leasingkauden loputtua. Käyttöleasing on lähellä tavallista kohteen vuokrausta.

Sopimuksessa on sovittava muun muassa vuokrauksen kohteesta, vuokrauksen ajasta sekä vuokran määrästä. Myös laitteen tai tavaran huollosta, takuusta ja vakuuttamisesta on syytä sopia. Leasing-sopimuksessa on mainittava myös sopimuksen osapuolten nimet ja yhteystiedot. Sopimuksessa on määriteltävä myös irtisanomis- ja purkautumisehdot. Sopimuksen rikkomisesta seuraava sopimussakko voi olla suurikin, ja sopimussakko on leasing-sopimuksen yksi suurimmista riskeistä vuokralaisen näkökulmasta.

Leasing-sopimuksessa yrityksen pääomaa ei sitoudu ollenkaan kohteen omistukseen, ja vuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Leasing-sopimuksesta ei ole erityislainsäädäntöä, mutta esimerkiksi yrityssaneerauslaissa leasingsopimuksesta puhutaan vuokrausluottosopimuksena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa