Minilex - Lakipuhelin

Leasing erityisenä vuokrasopimuksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leasingsopimuksella tarkoitetaan pitkäkestoista irtaimen esineen vuokrasopimusta. Yleisimpiä leasingkohteita ovat erityisen hintavat esineet, kuten autot ja koneet. Leasingsuhteessa esineen omistusoikeus ei siirry vuokralaiselle, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden esineeseen halvemmalla kuin, jos hän ostaisi sen. Leasingsopimuksiin otetaan usein sopimusehto, jonka mukaan vuokralainen voi halutessaan lunastaa leasingkohteen sopimuksen päätyttyä kokonaan itselleen ennalta sovittuun hintaan.

Leasingsopimukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: käyttö- ja rahoitusleasingiin. Näillä leasingtyypeillä on eroavaisuuksia, mutta joskus voi olla vaikea erottaa yksittäistapauksessa kummasta on kyse. Käyttöleasing muistuttaa pitkälti tavallista irtaimen esineen vuokrasuhdetta. Siinä leasingin antajalla on tavallisesti leasingkohde valmiina omistuksessaan ja hän luovuttaa käyttöoikeuden kohteeseen leasingvuokralaiselle. Sopimuksen kesto on yleensä lyhyempi kuin rahoitusleasingissa.

Rahoitusleasing tarkoittaa käyttöleasingia pidempikestoisempia vuokrasopimuksia, joille tunnusomaista on se, että vuokranantajalla ei ole leasingin kohdetta valmiina, vaan se hankitaan vuokralaisen tilauksesta juuri tätä leasingsuhdetta varten. Vuokranmaksu määritellään usein siten, että vuokralaisen maksama vuokra tulee lopulta kattamaan leasingkohteen ostohinnan kokonaisuudessaan tai ainakin pääosin. Toisin sanoen vuokra toimii rahoituksena leasingkohteen hankintaa varten. Vuokrasuhteen kesto määritellään usein siten, että vuokrasopimus päättyy suunnilleen samoihin aikoihin leasingkohteen tavanomaisen käyttöiän kanssa.

Leasingsopimuksen ero luototettuun, pitkäaikaiseen osamaksukauppaan jossa myyjä pidättää esineen omistusoikeuden itsellään, ei ole suuri. Monesti voi olla vaikea erottaa leasingsopimusta omistusoikeuden siirtävästä sopimuksesta. Asianmukaista voikin olla laajempien sopimuskokonaisuuksien tarkastelu osapuolten aidon tarkoituksen selville saamiseksi. Jos leasingkohde on annettu lunastettavaksi selvään alihintaan, näyttää se vahvasti siltä, että osapuolten tosiasiallisena tarkoituksena on ollut siirtää esineen omistusoikeus.

Sopimussuhteen määrittely joko käyttö- tai rahoitusleasingsuhteeksi taikka osamaksukaupaksi on tärkeää, koska eri sopimussuhteisiin sovelletaan eri lakeja ja periaatteita. Sovellettavat säännökset taas vaikuttavat olennaisella tavalla sopimussuhteen osapuolten asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa