Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus yritysten välillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimus on tavallinen yritysten välillä esimerkiksi yrityskaupoissa sekä erilaisissa alihankkijasopimuksissa, koska tieto ja sen suojaaminen on edelleen kriittinen tekijä yritystoiminnassa. Sama pätee muun muassa franchising-, lisenssi ja tutkimus - ja tuotekehityssopimuksiin. Yritysten asiakkailla täytyy toisaalta olla mahdollisuus valita tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaaksi katsomansa, jonka vuoksi Suomen laki säätelee yritysten välisiä sopimuksia. Kilpailulain tarkoituksena on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu suojaamalla tätä vahingollisilta rajoituksilta, joita esimerkiksi yritysten väliset sopimukset voivat joskus aiheuttaa.

Yritysten välisissä kilpailukieltosopimuksissa tulee olla tarkkana, jotta sopimuksen lainmukaisuus tulee varmistettua. Kiellettyihin kilpailukieltosopimuksiin yritysten välillä kuuluvat esimerkiksi sopimukset, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Muun muassa sopimukset joissa vahvistetaan kauppa- tai sopimusehtoja, rajoitetaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä tai investointeja tai joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä ovat kiellettyä Suomen lain mukaan. Sopimuksissa ei saa asettaa kauppakumppaneita epäedulliseen asemaan, kauppakumppanien tulee olla samanvertaisia tehtävissä sopimuksissa. Myös yhden tai useamman elinkeinoharjoittajan yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Tähän kuuluvat muun muassa kohtuuttomien kauppa- tai ostohintojen suora tai välillinen määrääminen. Vuonna 2010 Markkinaoikeus määräsi entiselle Oulun puhelimelle 90 000 euron sakon määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, jossa entinen Oulun Puhelin oli kolmen muun teleyhtiön kanssa suorittanut hintasyrjintää ja näin vaikeuttanut kilpailua.

Kilpailulain ohella Suomessa ovat voimassa EU:n kilpailusäännöt. Niiden keskeisenä tehtävänä on toimivan kilpailun aikaansaamisen ohella varmistaa se, ettei yritysten toimenpiteillä estetä tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta EU:n jäsenvaltiosta toiseen. Eräiden toimien on kuitenkin katsottu olevan hyväksyttäviä, ja siksi on säädetty poikkeuksista edellä mainittuihin kieltoihin. Yritysten väliset sopimukset ovat hyväksyttäviä, jos ne esimerkiksi tehostavat tuotantoa tai edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä. Suomessa kilpailua valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja mahdollisista seuraamuksista ja sanktioista päättää lopullisesti Markkinaoikeus.

Yrityksillä on suuri vastuu itse arvioida sopimusten lainmukaisuus ja kilpailulain rikkomisesta voi olla elinkeinoharjoittajalle monenlaisia haitallisia seuraamuksia, jonka vuoksi on suositeltavaa käyttää ammattiapua sopimusten laatimisessa. Kilpailukieltosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä suosittelemme soittamaan lakipuhelimeemme, jossa kysymyksiin vastaa lakimiehemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa