Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus ja yrityskaupat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrityskauppojen yhteydessä sovitaan usein kilpailukieltosopimuksesta, jolla estetään yrityskaupan myyjää kilpailemasta ostajan kanssa samalla alueella jossa ostaja toimii.  Kauppakirjassa tai vaihtoehtoisesti erillisessä sopimuksessa voidaan sopia myyjälle kilpailukielto määrätyksi ajaksi. Myyjä sitoutuu sovitun sopimussakon uhalla, olemaan harjoittamatta määrättynä aikana ostajan harjoittaman liiketoiminnan kanssa suoraan tai epäsuoraan kilpailevaa toimintaa, osallistumatta millään tavalla tällaiseen kilpailevaan toimintaan tai myötävaikuttamatta kilpailevan toiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen.

Kilpailukieltosopimuksen tekemiseen pätee sopimusvapaus, mutta sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti jotta vältetään riitatilanteet tulevaisuudessa. Jos mietitään kilpailukieltolauseketta yksistään, tulkittaisiin se usein kielletyksi rajoitukseksi, mutta yrityskaupan yhteydessä kilpailukieltoliite sopimuksessa voi saada kilpailuoikeudellisen oikeutuksensa niin sanottuna sopimuksen liitännäisrajoituksena. Jos kilpailukielto mahdollisuutta ei olisi yrityskaupoissa, ei näitä voitaisi toteuttaa kumpiakin sopimuksen osapuolia tyydyttävästi. Monet kilpailukieltoa rajoittavat säännökset ovat kuitenkin pakottavia, ja nämä tulee ottaa huomioon laadittaessa tällaista sopimusta yrityskaupoissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kilpailukieltosopimuksia sääntelevät esimerkiksi perustuslaki, oikeustoimilaki sekä kilpailulaki ja kilpailukieltosopimukselle on ominaista, että velvoitteen voimassaolo jatkuu, vaikka sopimussuhde sopimus osapuolien välillä olisikin jo päättynyt. Yleensä yrityskauppojen yhteydessä tehtävään kilpailukieltosopimukseen sisällytetään sopimussakko kilpailukiellon rikkomuksen seuraamuksena. Joskus kilpailukieltosopimukseen on sisällytetty kohtuuttomia ehtoja. Tällöin sopimuksen kohtuuttomat ehdot ovat pääasiassa sopimusoikeudellisesti pätemättömiä, jolloin näitä voidaan sovitella.

Yrityskaupat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden hallintaan vaaditaan niin taloudellista, juridista kuin sosiaalistakin osaamista. Suomen lain rajoittavien säännöksien lisäksi tulee ottaa huomioon myös Euroopan Unionin kilpailuoikeudelliset säännökset sekä rajoitukset. Tästä syystä lähes jokainen yrityksensä myyntiä harkitseva yrittäjä palkkaa yritysmyynnin ammattilaisen hoitamaan yrityksensä myynnin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa