Minilex - Lakipuhelin

Laiton kilpailukieltosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pelkkä pyrkimys rajoittaa kilpailua ei ole koskaan hyväksyttävä syy kilpailukieltosopimuksen tekemiselle, ja tällainen kilpailukieltosopimus onkin laiton. Tämän vuoksi myös muun muassa kilpailukieltosopimus suhteessa kokonaiseen yritysryhmään, konserniin ja niin edelleen, ei yleensä ole sallittu. Kilpailukielto on mitätön siltä osin kuin se on tehty vastoin näitä rajoituksia: Kilpailukieltosopimuksen solmiminen edellyttää, että siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimus on sallittu yleensä mm. silloin, kun työtehtävät liittyvät tuotekehitys- tai tutkimustoimintaan tai muuhun sellaiseen toimintaan ja työnantajalla on sellaista toimintaa tai osaamista, jota kilpailijoilla ei yleisesti ole käytössä. Myös työnantajan erityiset panostukset työntekijän koulutukseen voivat muodostaa erityisen painavan syyn tehdä kilpailukieltosopimus.

Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan, mutta jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi. Tätä pidemmät rajoitukset ovat laittomia. Käytännössä kuitenkin sopimuksissa saatetaan edellyttää laittoman pitkiä karenssiaikoja, mikä estää irtisanoutunutta työntekijää jatkamasta työntekoa kilpailevaksi katsottavassa yrityksessä ennen karenssin päättymistä. Myös salassapitosopimusten laajuus voi olla niin kattava, ettei niitä voi todellisuudessa millään noudattaa.

Kilpailukieltosopimus ei myöskään sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Jos työnantaja irtisanoo työntekijän esimerkiksi taloudellisista syistä, kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää. 

Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa. Kilpailukieltoa voidaan myös tarvittaessa sovitella, jos sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Ennen kuin sitoutuu yhteenkään kilpailukielto-, salassapito-, tai muuhun pykälään, se on syytä lukea tarkasti. Jos on epävarma sopimuksen merkityksestä, se kannattaa luetuttaa lakimiehellä.    

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa