Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimuksen sitovuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimuksien suhteen, kuten sopimuksien kohdalla yleensäkin noudatetaan sopimuksien yleistä sitovuusoppia, jonka mukaan sopimukset ovat tehty pidettäviksi ja noudatettaviksi. Kilpailukieltosopimukseen ei kuitenkaan sovi suhtautua kevyesti, ja sen laatiminenkin on aina erityissyistä johtuvaa, joten kilpailukieltosopimuksen sitovuus vaatii mm. sen, että sopimus on oikein ja edellytetyin perustein tehty. Kilpailukieltosopimuksen solmimiseen on oltava erityisen painava syy ja kilpailukieltosopimus on syytä tehdä kirjallisesti.

Vaikka sopimusvapaus antaakin oikeudet melko vapaasti laatia osapuolten keskinäisiä sopimuksia, kilpailukieltosopimus ei kuitenkaan ole sitova niissä tilanteissa, joissa se on laadittu väärin perustein. Sallittu peruste kilpailukieltosopimuksen laatimiselle on esimerkiksi työntekijän tehtävän luonne; mikäli työntekijän tehtävä vaatii sellaista tietotaitoa ja osaamista, joka ei ole yleisesti kilpailevien yritysten tiedossa tai käytössä, voidaan sopia salassapidon tehostamiseksi ja ’’aivovuodon’’ ehkäisemiseksi kilpailukieltospimuksesta. Yleensä suoritustason työtä tekeville ei ole perusteltua tehdä kilpailukieltosopimusta.  Jos kilpailukieltosopimus on sidottu ilman erityisen painavia syitä, se on mitätön. 

Jos kilpailukieltosopimuksen ehdot koetaan tavalla tai toisella kohtuuttomaksi, voidaan sopimuksen sitovuudesta neuvotella ja sopimusehtojen kohtuullistamisesta sovitella. Nämä ovat kuitenkin tapauskohtaisesti arvioitavissa olevia seikkoja ja niihin voivat vaikuttaa niin vallitsevat olosuhteet kuin esimeriksi työntekijän suorittaman työn laatu ja merkitys.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa