Minilex - Lakipuhelin

Milloin kilpailukieltosopimus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimus tarkoittaa sopimusta, joka tehdään työnantajan ja työntekijän välille ja jonka tarkoituksena on rajata työntekijän siirtymistä kilpailevalle yritykselle tai aloittaa omaan lukuunsa ammatinharjoittaminen tai yritystoiminta kilpailevana toimintana työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimuksen pääasialliseksi tarkoitukseksi voidaan tulkita se, ettei kilpaileva toiminta voisi hyödyntää aiempaa työpaikkaa ja sen antamia valmiuksia tai tietoja kilpailuetunaan.

Vaikka kilpailukieltosopimukset ovat nykyään melko yleisiä erityisesti asiantuntijatehtävissä, on kilpailukieltosopimuksen asettamiselle silti oltava aina erityisen painava syy. Pätevä syy kilpailukiellon asettamiselle voi olla esimerkiksi se, että työnantajan teettämä työ tai tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat erityistä suojaa. Tällöin puhutaan liike- ja ammattisalaisuuksista, joiden kohdalla on erittäin tärkeää, etteivät tiedot joudu muiden kuin asianosaisten käsiin. Kuitenkaan kilpailukieltosopimus ei ole aina tämäntyypisissäkään tilanteissa aiheellinen; tuleekin punnita, onko tiedon suojaa mahdollista rajata riittäväksi esimerkiksi salassapitosopimuksilla vai koskeeko nimenomainen tarve kilpailukieltosopimusta. Kilpailukieltosopimus saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi tutkimustehtävissä työskentelevän työntekijän kohdalla, mutta suoritustason tehtävien parissa työskentelevän työntekijän ei yleensä katsota olevan perustellusti kilpailukieltosopimuksen tarpeessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa