Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimuksen sopimussakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimus on laissa tarkasti säännelty sopimus. Sen tarkoitus on rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä kilpailijan kanssa. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa myös työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimukselle pitää olla työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy, eikä sitä saa vapaasti solmia kaikkien työntekijöiden kanssa. Kilpailukieltosopimuksen rikkomisesta lähtökohtaisesti sanktio on vahingonkorvaus, mutta sopimuksessa voidaan myös erikseen sopia sopimussakosta.

Kilpailukieltosopimuksessa voidaan siis sopia vahingonkorvausvelvollisuuden sijaan sopimussakosta, joka voi olla enimmillään työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkka. Työntekijä joutuu maksamaan sopimussakon automaattisesti, jos hän rikkoo sopimusta. Tällöin työnantajan ei tarvitse näyttää toteen mitään vahinkoa, vaan hän saa työntekijältä tietyn summan korvaukseksi sopimusrikkomuksesta. Sopimussakko on myös työntekijän kannalta järkevä ratkaisu siinä mielessä, että korvattavien vahinkojen määrää on vaikea arvioida etukäteen. Jos työntekijä haluaakin vastaanottaa työpaikan kilpailijalta, tulee hänen maksaa tietty kiinteä summa, joka on maksimissaan työntekijän työsuhdetta edeltäneen kuuden kuukauden palkka. Jos sopimussakko ylittää kuuden kuukauden palkan, kyseinen ehto on mitätön ylimenevältä osalta. Työntekijä ei voi siis joutua velvolliseksi maksamaan yli kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa summaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa