Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus irtisanomistilanteissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä kilpailijan kanssa. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa myös työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimuksen tekemiselle pitää olla työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimuksella ei siis ole vaikutuksia vielä työsuhteen aikana, jolloin työntekijää sitoo kilpailukielto, vaan sopimus vaikuttaa vasta työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.

Kilpailukieltosopimuksen voimassaoloon vaikuttaa kuitenkin se, kenen aloitteesta työntekijä lopetti työt kyseisessä yrityksessä. Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Näin ollen jos työnantaja irtisanoo työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää. Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus, jos työnantaja rikkoo velvoitteitaan olennaisesti. Myös tällainen työntekijän purusta johtuva työsuhteen päättyminen katsotaan työnantajasta johtuvaksi syyksi. Tällöin kilpailukieltosopimus ei siis sido työntekijää. Sen sijaan jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijän käyttäytymiseen liittyvästä syystä, kilpailukieltosopimus sitoo työntekijää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa