Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukielto ja erityisen painava syy

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisen työsuhteen kohdalla, jota varten halutaan solmia kilpailukieltosopimus, tulisi aina tapauskohtaisesti harkita kilpailukietosopimuksen tarpeellisuutta. Kilpailukieltosopimus voidaan sopia työsuhteen alkaessa tai sen aikana. Syitä ja perusteita kilpailukieltosopimuksen tekemiselle on harkittava siis sekä sopimusta solmitteassa että myöskin silloin, kun sopimus halutaan työsuhteen päättymisen jälkeen panna täytäntöön. Sopimusta ei saa solmia eikä laittaa täytäntöön ilman erityisen painavaa syytä.

Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa työnantajan toiminnan laatu. Suojan tarve voi johtua esimerkiksi liikesalaisuuden säilyttämisestä. Erityisen painava syy kilpailukieltosopimuksen asettamiselle voi liittyä myös työntekijän erittäin merkittävään ja erityistä suojelua vaativan työn tekemiseen. Tälläisiä töitä ovat eismerkikiksi sellaiset, jotka vaativat työntekijältään tietoja ja taitoja, jotka eivät yleisesti ole vielä kilpailevien yritysten käytössä. Esimerkiksi tuotekehittelijän työs voi joissakin tapauksissa olla tällaista. Myös niissä tapauksissa, joissa työnantaja on käyttänyt erityisen suuresti resursseja esimerkiksi työntekijänsä kouluttamiseen, voidaan kilpailukieltosopimus katsoa oikeutetuksi.

Tärkeää on kuitenkin pääasiassa muistaa, ettei kilpailukieltosopimus ole yleensä tarpeellinen niissä tilanteissa, joissa työntekijän tietotaitoa ei ole merkittävän suuressa roolissa yrityksen toiminnan kannalta. Näin ollen esimerkiksi suoritustason töitä tekevän työssuhteeseen ei ole yleensä perusteltua soveltaa kilpailukieltosopimusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa