Minilex - Lakipuhelin

Osakkaan kilpailukieltosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukielto on tavallinen rajoitus osakkaille niin osakassopimuksissa, kuin muissa yhtiön sisällä solmittavissa sopimuksissa. On selvää, että henkilöosakkaan työpanos yhtiön hyväksi on useimmiten välttämätöntä yhtiön liiketoiminnan menestymiselle ja muun muassa pääomasijoituksen saamiselle yhtiöön. Usein merkittävä osa yhtiön liiketoimintaosaamisesta ja asiakassuhteista on keskittynyt yhtiössä toimiville osakkeenomistajille. Osakas ei voi osakkuuden päättyessä ja tietyn ajan kuluessa harjoittaa kilpailevaa toimintaa, jos hän on sitoutunut kilpailukieltosopimukseen.

Kilpailukiellon käyttämistä tulisi aina harkita tarkkaan, ja sitä tulee käyttää vain jos tähän on perusteltu tarve. Osakkeenomistajaan kohdistuvan kilpailukieltoehdon sitovuus riippuu viime kädessä siitä, täyttääkö hänen työntekonsa Työsuojelulain tunnusmerkit. Jos taas osakkeenomistajan ei voida katsoa olevan työsuhteessa kyseessä olevaan yhtiöön, voidaan silloin kilpailukiellon sitovuus tarkistaa Oikeustoimilain 38 §:n nojalla. Laissa tuodaan esiin lauseke »erityisen painavia syitä», ja jos näitä ei voida kohdistaa työntekijään, osakassopimuksen määräys ei sido työntekijänä olevaa osakkeenomistajaa. Jos taas edellytykset täyttyvät, sopimusehto sitoo henkilöä vain siinä määrin kuin se on sopusoinnussa työsopimuslain asettamien edellytysten kanssa. Osakassopimuksen kilpailukieltosopimusta laadittaessa tulee muistaa myös sopimusehtojen kohtuullisuus, kohtuuttomia ehtoja ei voi sisällyttää sopimukseen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Sopimuksiin liittyy usein sopimussakko, jolla varmistetaan että kilpailukieltosopimus on tehokas ja toimiva. Mikäli osakas rikkoo kilpailukieltosopimusta on hän velvollinen korvaamaan siitä syntyneen vahingon. Etukäteen määritelty sopimussakko osakassopimuksessa on usein parempi vaihtoehto kuin näyttää toteen rikkomisesta syntyneen vahingon määrä, mikä voi olla hyvin vaikeaa. Kaiken kaikkiaan osakassopimuksen kilpailukieltolausekkeen tehtävinä voidaankin pitää juuri yhtiön toiminnan vakauttamista ja osakkaiden välisen yhteistyön helpottamista.

Osakassopimusta laadittaessa tuleekin muistaa osakassopimuksen eri ulottuvuudet sekä riittävä suoja joka kilpailukieltosopimuksella taataan. Osakassopimuksen laatimiseen kannattaakin tästä syystä käyttää lakimiehen apua, jotta riittävä suoja voidaan taata. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa