Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus määräaikaisessa työsopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuslaki säätää kilpailevan toiminnan kiellosta ja kilpailukieltosopimuksesta. Kilpailevan toiminnan kiellolla tarkoitetaan työntekijän velvollisuutta välttää työnantajaansa vahingoittavaa kilpailevaa toimintaa. Työntekijä ei saa itse harjoittaa tai tehdä toiselle sellaista työtä, joka loukkaa tai vahingoittaa hänen työnantajaansa. Kilpailevan toiminnan kielto on voimassa vain työsuhteen aikana. Mikäli osapuolet sopivat kilpailukieltosopimuksesta, se rajoittaa työntekijän oikeutta työsuhteen päättymisen jälkeen sitoutua sellaiseen työhön, jonka työnantaja harjoittaa edellisen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. 

Kilpailukieltosopimuksen solmimiseen tulee aina olla erityisen painava syy. Merkittäviä syitä kilpailukieltosopimuksen tekemiselle voi olla esimerkiksi työntekijän toiminta merkittävässä asemassa, esimerkiksi tutkijana tai tuotekehittelijän työssä ja tällöin on erityisen tärkeää, että salaisuuksien pysymiseksi kilpailevaa toimintaa voidaan torjua esimerkiksi salaisten tietojen vuotamisen ennaltaehkäisyksi. Tulee kuitenkin muistaa, että salassapitovevollisuus ja kilpailukieltosopimus ovat erillisiä asioita ja kilpailukieltosopimukseen tulee aina suhtautua varautuneemmin. Kilpailukieltosopimuksen tarkoituksena on rajoittaa työntekijän siirtymistä kilpailevaa toimintaa harjoittavalle yritykselle tai estää kilpailevan toiminnan elinkeinoharjoittaminen työntekijän omaan lukuunsa työsuhteen päätyttyä.

Työsuhdelaki ei sinänsä estä kilpailukieltosopimuksen tekemistä tai kilpailevan toiminnan kiellon määräämistä määräaikaisessa työsuhteessa olevalle, mutta erityisesti kilpailukieltosopimukseen tulisi kuitenkin aina suhtautua kriittisesti. Kilpailukieltosopimuksen solmimisen kriteereiden tulee täyttyä sekä silloin, kun sopimus tehdään, että myöskin silloin, kun sopimukseen vedotaan. Mikäli esimerkiksi saman työnantajan alaisuudessa tehdään useampia (lähes) peräkkäisiä määräaikaisia työsuhteita, tulee jokaisen alkavan työsuhteen kohdalla erikseen arvioida, onko kilpailukieltosopimukselle tarvetta. 

Muutoin kilpailukieltosopimusta tarkastellaan melko samalla tavalla, kuin missä tahansa muussakin työsuhteen tyypissä. Mikäli aiheesta herää lisää kysyttävää, suosittelen kääntymään lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa