Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälisen konkurssin päämenettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eurooppalainen konkurssi jaetaan kahteen eri menettelyyn; päämenettelyyn ja sekundäärikonkurssiin. Päämenettely voi olla sekä likvidaatio eli velallisen omaisuuden myynti ja konkurssin päättämien lopputilitykseen tai rehabilitaatio, jonka avulla velallisen maksukyky pyritään palauttamaan. Päämenettely on pakollinen osa eurooppalaista konkurssia.

Päämenettely aloitetaan siellä, missä velallisella on maksukyvyttömyysasetuksen mukainen pääintressien keskus. Maksukyvyttömyysasetus määrittelee sen, minkä maan tuomioistuimella on toimivalta aloittaa velallista koskeva konkurssimenettely. Päämenettely perustuu konkurssin aloittamisvaltion kansalliseen konkurssilainsäädäntöön. Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetus ei siten sääntele sitä, miten kansainvälisluonteinen konkurssi laitetaan vireille jäsenvaltioissa. Päämenettelyn aloittamisvaltion tuomioistuimella on velvollisuus tutkia, soveltuuko maksukyvyttömyysasetus vireille laitettavaan konkurssiin eli onko konkurssilla rajat ylittäviä vaikutuksia.

Päämenettelyn piiriin kuuluu koko konkurssivelallisen varallisuus vaikka varallisuutta olisi useamman jäsenvaltion alueella. Maksukyvyttömyysasetus ei suoranaisesti tätä sääntele, mutta periaate on johdettavissa useimpien Euroopan maiden kansallisista konkurssilainsäädännöistä. Jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa aloitettu konkurssimenettely on tunnustettava muissakin jäsenvaltioissa. Konkurssimenettelyn alkaminen estää myös velkojaa hakemasta ulosottoa velallisen omaisuudesta. Velkojan ainoa tapa yrittää saada velalliselta suoritusta on näin ollen ottaa osaa konkurssimenettelyyn. Tästäkään ei varsinaisesti säädetä maksukyvyttömyysasetuksessa vaan erillisen täytäntöönpanon kielto johdetaan jäsenvaltioiden kansallisesta konkurssilainsäädännöstä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa