Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälisen konkurssin oikeuslähteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa eikä muissakaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa ole erikseen säännelty kansainvälisluonteista konkurssityyppiä. Yksittäisen valtion konkurssia koskevassa lainsäädännössä on viittauksia kansainväliseen konkurssiin, mutta mitään ylikansallista sääntelyä ei kuitenkaan ole muodostettu.

Sellaisia tilanteita varten, jossa yhdessä valtiossa aloitetulla konkurssilla on liittymiä eri valtioihin, on solmittu kansainvälisiä sopimuksia. Näillä sopimuksilla valtiot ovat voineet sopia siitä, miten konkurssimenettelyn aikana toimitaan ja minkä maan lainsäädäntöä noudatetaan, jos yhdessä valtiossa konkurssiin asetetulla velallisella on esimerkiksi varallisuutta toisessa valtiossa.

Myös Euroopan unionin toimesta on annettu lainsäädäntöä koskien sellaisia tilanteita, joissa yhdessä jäsenvaltiossa aloitetulla konkurssilla on liittymiä toiseen jäsenvaltioon. Tällaista lainsäädäntöä ovat asetukset ja direktiivit, joiden avulla pyritään yhdenmukaistamaan rajat ylittäviä konkurssimenettelyjä. Tärkeän oikeuslähteen muodostavat myös Euroopan yhteisön tuomioistuimen ennakkoratkaisut siitä, miten unionin säädöksiä on tulkittava tilanteissa, joissa konkurssin vaikutukset ylittävät valtion rajat.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa