Minilex - Lakipuhelin

Kaikille on turvattu tyydyttävä elintaso

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen (TSS-sopimus) mukaan jokaiselle tunnustetaan oikeus saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämä oikeus toteutetaan, ja ne tunnustavat tässä yhteydessä vapaaehtoisuuteen perustuvan kansainvälisen yhteistoiminnan olennaisen merkityksen. Elinehtojen jatkuvan parantamisen turvaaminen tarkoittaa siis sen turvaamista, että ihmisellä olisi mahdollisuus saavuttaa myös vähimmäistasoa parempi elintaso. Tämä voidaan turvata muun muassa koulutus- ja työmahdollisuuksia lisäämällä.

Euroopan unionin peruskirjassa on artikloita, jotka liittyvät tyydyttävän elintason takaamiseen. Unioni esimerkiksi tunnustaa oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, joilla taataan suoja muun muassa raskauden ja synnytyksen aikana ja sairauden, työtapaturman, hoidon tarpeen ja vanhuuden varalta sekä työpaikan menetyksen yhteydessä yhteisön oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, sekä kunnioittaa tätä oikeutta. Jokaisella, jolla on asuinpaikka unionissa ja siellä laillisesti liikkuvalla on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalisiin etuihin yhteisön oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi unioni tunnustaa oikeuden sosiaalitukeen ja asumistukeen tai sosiaalisesti tuettuun asuntoon ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi jokaiselle, jolla ei ole riittäviä varoja, yhteisön oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, sekä kunnioittaa tätä oikeutta.

Ihmisillä voi olla erilaiset käsitykset siitä, mikä on tyydyttävä elintaso. Vaikka ihminen olisi tottunut korkeampaan elintasoon, ei hänelle voida taata samaa elintasoa sitten, kun hän ei itse pysty sitä ylläpitämään. Kun ihminen ei itse kykene saavuttamaan riittävää elintasoa, on valtion annettava hänelle ja hänen perheelleen turvaa. Tällöin kyetään kuitenkin turvaamaan vain välttämätön.

Lapsen riittävän elintason tulee turvata ruumiillinen, henkinen, moraalinen ja sosiaalinen kehitys.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa