Minilex - Lakipuhelin

Kaikilla on oikeus hyvään ja riittävään ravintoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. Myös hyvä ja riittävä ravinto sisältyy siis oikeuteen tiettyyn peruselintasoon.

Yleissopimus taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista (TSS-sopimus) sitoo siihen liittyneet valtiot takaamaan jokaisen ihmisen oikeuden olla vapaa nälästä. Tunnustaessaan jokaiselle perusoikeuden olla vapaa nälästä sopimusvaltioiden tulee yksinään ja kansainvälisen yhteistoiminnan avulla ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, joihin kuuluu konkreettisten ohjelmien laatiminen parantaakseen ravinnon valmistus-, säilytys- ja jakelumenetelmiä käyttämällä hyväksi esimerkiksi teknistä ja tieteellistä kokemusta, levittämällä tietoja ravintoaineopin periaatteista sekä kehittämällä tai uudistamalla maatalousjärjestelmiä, jotta saavutettaisiin luonnonvarojen mahdollisimman tehokas kehittäminen ja hyväksikäyttö. Lisäksi pyritään varmistamaan, että maailman elintarvikevarastojen tasapuolisen jaon suhteessa tarpeeseen ottaen huomioon sekä elintarvikkeita tuovien että niitä vievien maiden ongelmat. Valitettavasti TSS-sopimus ei sisällä sanktiomekanismeja, joiden avulla valtiot voitaisiin todella velvoittaa toimeenpanoon nälänhädän poistamiseksi rajojensa sisällä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa