Minilex - Lakipuhelin

Jokaiselle on taattava oikeus työhön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Samoin jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä ja jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. Lisäksi ammattiyhdistyksiä tulee voida perustaa vapaasti ja kaikkien tulee voida liittyä niihin etujensa puolustamiseksi. Vaikka ihmisoikeuksien yleismaailmallisella julistuksella on moraalista voimaa, se ei silti sido valtioita, kuten kansainväliset sopimukset. Tällainen, kyseiseen sopimukseen osallisia ja sen ratifioineita valtioita sitova, sopimus on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (TSS-sopimus). Sen mukaan sopimusvaltiot tunnustavat oikeuden työhön, joka käsittää jokaiselle kuuluvan oikeuden hankkia toimeentulonsa vapaasti valitsemallaan tai hyväksymällään työllä ja ne ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän oikeuden turvaamiseksi. Toimenpiteiden, joihin TSS-sopimuksen sopimusvaltion on ryhdyttävä kyseisen oikeuden täydelliseksi toteuttamiseksi, tulee sisältää teknistä ja ammatillista ohjausta sekä koulutusohjelmia, -suunnitelmia ja -menetelmiä vakaan taloudellisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen kehityksen sekä täystyöllisyyden saavuttamiseksi ehdoin, jotka turvaavat yksilön poliittiset ja taloudelliset perusvapaudet. Lisäksi TSS-sopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työoloista, joiden erityisesti tulee taata palkkaus, joka suo kaikille työntekijöille vähintään kohtuullisen palkan ja saman palkkauksen samanarvoisesta työstä ilman minkäänlaista rajoitusta. Erityisesti naisille taataan sellaiset työolot, jotka eivät ole huonompia kuin ne, joita miehet nauttivat ja joihin kuuluu sama palkka samasta työstä. Samoin palkkauksen tulee suoda kohtuullinen toimeentulo työntekijöille itselleen ja heidän perheelleen. Lisäksi vaaditaan turvallisia ja terveellisiä työoloja, yhtäläisiä mahdollisuuksia jokaiselle tulla ylennetyksi työssään asianomaiseen korkeampaan toimeen ainoastaan palvelusaikaan ja pätevyyteen pohjautuvien perustein sekä lepoa, vapaa-aikaa ja kohtuullista työajan rajoittamista sekä kausittaisia palkallisia lomia ja palkkaa julkisilta lomapäiviltä. Kansainsesti oikeudenmukaisten työolojen puolesta ja kehittämiseksi toimii työjärjestö ILO. ILOn mukaan työelämän perusoikeudet rakentuvat neljän perusnormin varaan. Nämä perusnormit ovat oikeus järjestäytyä ja neuvotella työehtosopimuksia, pakkotyön sekä lapsityön kiellot ja viimeisenä tasa-arvo eli syrjinnän kielto työelämässä. Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan jokaiselle taataan ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia. Lisäksi jokaisella unionin kansalaisella on vapaus hakea työpaikkaa, tehdä työtä, sijoittautua tai tarjota palveluja missä tahansa jäsenvaltiossa. Tässä siis oikeus työhön liittyy läheisesti unionin perusvapauteen, eli ihmisten liikkumisvapauteen unionin alueella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa