Minilex - Lakipuhelin

Jokaisella on oikeus tyydyttävään asuntoon


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. Oikeus asuntoon sisältyy siis oikeuteen riittävään elintasoon.

Oikeus asuntoon on yleismaailmallinen ihmisoikeus, mutta sen toteutuminen vaihtelee maittain. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen (TSS-sopimus) mukaan jokaiselle taataan oikeus saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen. TSS-sopimuksen noudattamista valvooo YK:n TSS-komitea, joka on täsmentänyt kyseisen artiklan tulkintaa kannanotollaan koskien oikeutta asuntoon. Kannanoton mukaan vaikka oikeus asuntoon ei ehkä ole kaikilta osin toteutettavissa tuomioistuinteitse sellaisena kuin se on turvattu TSS-sopimuksessa, oikeudella on silti ulottuvuuksia, joiden toteuttamista on mahdollista vaatia tuomioistuimessa. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokralaisen irtisanomissuoja ja suoja oikeudettomia häätöjä vastaan.

Euroopan tasolla taas Euroopan sosiaalinen peruskirja velvoittaa sopimusvaltionsa ryhtymään toimiin, joiden tarkoituksena on edistää kohtuutasoisen asunnon saantia sekä ehkäistä ja vähentää asunnottomuutta pyrkien sen asteittaiseen poistamiseen. Lisäksi asumisen kustannuksia on tehtävä kohtuullisiksi siten, että niilläkin, joilla ei ole riittävästi varaa, on mahdollisuus asuntoon. Sen sijaan Euroopan unionin peruskirjan mukaan yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi unioni tunnustaa oikeuden sosiaalitukeen ja asumistukeen tai sosiaalisesti tuettuun asuntoon ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi jokaiselle, jolla ei ole riittäviä varoja, yhteisön oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, sekä kunnioittaa tätä oikeutta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa