Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen esineen vuokran määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen esineen vuokrasuhteessa vuokranantajalla ja vuokralaisella on vapaus sopia keskenään, millaista vuokraa esineen käyttöoikeudesta maksetaan. Käytännössä vuokran määrästä sovitaan aina vuokrasopimuksessa, mutta jos asiasta ei jostain syystä olekaan sovittu mitään, esineen käyttöoikeudesta on suoritettava yleisten sopimusoikeudellisten sääntöjen mukaan kohtuullinen korvaus, ellei näytetä että osapuolten tarkoituksena oli käyttöoikeuden siirtäminen vastikkeettomana. Vastikkeen kohtuullisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon muun muassa esineen laatu ja ominaisuudet sekä muut olosuhteet. Irtaimen esineen vuokrassa puhutaankin yleensä käyvästä vuokrasta ja vuokralaisen on, jollei vastiketta voida pitää kohtuuttomana, maksettava sellainen vuokra, jonka vuokranantaja vaatii käyttöoikeudesta.

Vuokra sovitaan lähestulkoon aina tietyksi rahasummaksi, mutta vuokra voidaan suorittaa myös muilla tavoin jos osapuolet niin sopivat. Vuokran määrää ei tarvitse sopia tarkkana lukuna, vaan on mahdollista sopia laskutavasta, jonka mukaan vuokran määrä määritellään. Tällöin laskutavan on kuitenkin oltava niin yksiselitteinen ja tarkka, että molemmat sopimusosapuolet pääset samaan vuokran määrään.

Lähtökohtaisesti vuokran määrä säilyy koko sopimussuhteen ajan sen suuruisena kuin on sopimusta tehtäessä sovittu. On myös mahdollista sitoa vuokran määrä nouseviin kustannuksiin tai johonkin muuhun etukäteen määriteltyyn kriteeriin, jolloin vuokran määrä seuraa automaattisesti tämän kriteerin muutoksia. Muutoin vuokran määrän muuttaminen edellyttää joka kerta vuokranantajan ja vuokralaisen yhteistä yksimielistä päätöstä. Vuokrasuhteen osapuolilla on oikeus vuokrasuhteen aikana vapaasti sopia keskenään vuokran määrän korottamisesta tai alentamisesta, tai muista muutoksista.

Vuokranantajalla ei siten ole yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa, vaan korotuksen on perustuttava kummankin sopijapuolen tahtoon. Vuokra voi olla sovittu alun perin kohtuuttomaksi, tai se voi etenkin pitkäkestoisissa vuokrasopimuksissa olosuhteiden muutosten vuoksi muodostua myöhemmin kohtuuttomaksi. Tällöin vuokraa koskevaa sopimusehtoa tai koko vuokrasopimusta on mahdollista sovitella, viimeisenä keinona hakemalla asiaan tuomioistuimen ratkaisu. Sovittelu on kuitenkin poikkeuksellista ja se edellyttää, että sopimusvelvoitteet ovat olennaisesti epätasapainossa.

Vaikka lähtökohtana siis on, että vuokrasuhteen osapuolet päättävät keskenään vuokran määrästä, laki kieltää ehdottomasti kohtuuttomien sopimusehtojen käyttämisen. Erityisesti, jos vuokranantajana toimii liiketoiminnan harjoittaja ja vuokralainen on tavallinen kuluttaja, on lainsäätäjä pitänyt tärkeänä suojella vuokralaista, joka usein tällaisissa sopimussuhteissa onkin vuokranantajaa vähemmän perehtynyt lain kiemuroihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa