Minilex - Lakipuhelin

Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä sopimuksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtiot tekevät keskenään sopimuksia, joilla sopimusosapuolet velvoitetaan takaamaan jokaiselle alueellaan olevalle, lainkäyttövaltaansa kuuluvalle ihmiselle tietyt, tärkeät sopimuksen mukaiset oikeudet ja vapaudet. Jäsenmaita kutsutaan sopimuksissa korkeiksi sopimuspuoliksi. Sopimukset voivat olla yleissopimuksia tai alueellisia sopimuksia sen mukaan, velvoittavatko ne valtioita yleisesti vai vain jonkin alueen, esimerkiksi Euroopan, valtioita. Ihmisoikeussopimuksissa olevat artiklat ovat kohtia, joissa nämä tärkeät, jokaiselle ihmiselle kuuluvat oikeudet ja vapaudet luetellaan.

Kansainväliset yleissopimukset sitovat laillisesti niitä valtioita, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet sopimukset. Ratifiointi tarkoittaa, että valtio sisällyttää sopimukset omaan lainsäädäntöönsä. Käytännön toteutus kuitenkin vaihtelee maittain, koska yleisesti ihmisoikeussopimukset ovat julistuksenomaisia eli hyvin yleisiä ja tarkemmat käytännön sovellukset jätetään sopijavaltioiden omaan harkintaan.

Kansainvälinen ihmisoikeussopimus siis velvoittaa sopijapuolia, jotka ovat sen allekirjoittaneet ja ratifioineet. Julistus sen sijaan asiakirja, jossa ilmaistaa tavallisesti jotain pyrkimyksiä tai periaatteita, mutta joka ei ole oikeudellisesti sitova. Julistuksella voi kuitenkin olla niin sanottua moraalista sitovuutta. Tyyppiesimerkki tällaisesta asiakirjasta on YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa