Minilex - Lakipuhelin

Velkojatoimikunnan asettaminen ja päätöksenteko toimikunnassa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkojatoimikunta voidaan asettaa saneerausmenettelyn aloittamisesta päättämisen yhteydessä tai myöhemmin. Jokainen velkojatoimikunnan jäsen määrätään asianomaiseen velkojaryhmään kuuluvan velkojan esityksestä ellei laista muuta johdu. Toimikuntaa voidaan myöhemmin täydentää sellaisen velkojaryhmän edustajalla, jonka edustus jostakin syystä puuttuu toimikunnasta.

Velkojatoimikunnan tulee valita keskuudestaan puheenjohtaja. Velkojaryhmän edustaja toimikunnassa voidaan vaihtaa, jos vähintään puolet ryhmään kuuluvista tunnetuista velkojista sitä esittää. Velkojatoimikunnan kutsuu koolle selvittäjä tai puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai myös jäsenen vaatimuksesta. Toimikunta tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »