Minilex - Lakipuhelin

Yrityssaneerauksen suhde konkurssiin


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suomalaisessa maksukyvyttömyysoikeudessa velallisen toimintakyvyn palauttamiseen tähtäävillä menettelyillä (yksityishenkilön velkajärjestly, yrityssaneeraus) on etusija velallisen omaisuuden realisointia tarkoittaviin menettelyihin (ulosotto, konkurssi) nähden. Tämä etusija käy ilmi niistä yrityssaneerauslain säännöksistä, joissa määritellään saneerausmenettelyhakemuksen suhde konkurssihakemuksen käsittelyyn.

Jos silloin, kun hakemus saneerausmenettelystä tehdään, on vireillä myös hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, konkurssihakemusta ei saa ratkaista ennen kuin päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Samoin on meneteltävä, jos saneerausmenettelyä koskevan hakemuksen tultua vireille, mutta ennen asian ratkaisemista, tehdään hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin. Jos saneerausmenettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa saneerausohjelman tultua vahvistetuksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa