Minilex - Lakipuhelin

Varojenjakokiellosta yrityssaneerauksessa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli saneerausohjelman velkajärjestelyillä on rajoitettu velkojien oikeutta suoritukseen saataviensa pääomasta, velallisen varoja ei saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana saa jakaa omistajille lukuun ottamatta yrityssaneeraukseen liittyvän lainsäädännön perusteella määriteltyä työn perusteella suoritettavaa ja ohjelman mukaista vastiketta tai korvausta.

Varojenjakokiellon rikkominen voi johtaa saneerausohjelman raukeamiseen niiden velkojien osalta, joiden oikeutta suoritukseen saataviensa pääomasta on ohjelmassa rajoitettu. Vaatimuksen saneerausohjelman raukeamisesta voi esittää saneerausohjelman noudattamisen valvoja taikka velkoja oman saatavansa osalta. Tuomioistuin voi jättää raukeamisvaatimuksen hyväksymättä, jos kiellon vastaisesti jaetut varat on palautettu tai niiden arvo on korvattu ja velkajärjestelyn raukeaminen olisi tilanteen korjaaminen huomioon ottaen kohtuutonta.

Osakeyhtiön osakkeenomistajalle varojenjakokiellon vastaisesti jaettujen varojen palautus- ja korvausvelvollisuudesta säädetään erikseen osakeyhtiölaissa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »