Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin vaikutuksesta saneerausohjelmaan


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Saneerausohjelma raukeaa, mikäli velallinen asetetaan konkurssiin ennen saneerausohjelman päättymistä. Velkojan oikeus rauennutta saneerausmenettelyä seuraavassa konkurssissa määräytyy samoin kuin jos saneerausohjelmaa ei olisi vahvistettu.

Tuomioistuin voi kuitenkin velallisen tai konkurssihakemuksen tehneen velkojan vaatimuksesta määrätä, että saneerausohjelma ei konkurssin vuoksi raukea. Tähän ei voida kuitenkaan päätyä kaikissa saneerausohjelman raukeamisen tilanteissa. Saneerausohjelman voimassa pysyttäminen näet edellyttää erityistä syytä sen johdosta, että pääosa saneerausveloista on menettelyssä vahvistetu saneerausohjelman mukaisesti jo maksettu.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa