Minilex - Lakipuhelin

Saneerausmenettelyn kohde


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Saneerausmenettelyn soveltamisalasta säädetään yrityksen saneerauksesta annetun lain nimenomaisessa säännöksessä.

Lain mukaan saneerausmenettelyn kohteena voivat olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys.

Eräiden oikeushenkilöiden kohdalla saneerausmenettely ei kuitenkaan ole sallittu. Yrityssaneerauslain mukaan saneerausmenettelyn kohteena eivät voi olla luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määritelty luottolaitos, vakuutus-, tai eläkelaitos, selvitystilassa oleva yhtiö tai osuuskunta. Talletuspankki voi olla saneerausmenettelyn kohteena tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa