Minilex - Lakipuhelin

Velallisen oikeus vakuusvelan ennenaikaiseen maksuun


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Vakuusvelkaa koskeva sitoumus tai sopimus voidaan menettelyn alettua selvittäjän päätöksellä irtisanoa velan ennenaikaiseksi maksamiseksi. Jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta on tällöin vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.

Luottosuhteen perustamisesta aiheutuneista kuluista, jotka on erikseen mainittu sopimuksessa ja jotka eivät ole kohtuuttomat, ei vähennystä kuitenkaan voi tehdä. Osamaksukauppaan liittyvässä lainsäädännössä tarkoitettuun sopimukseen perustuva jäännösvelka määrätään noudattaen, mitä tilityksestä on yrityssaneerauslaissa säädetty.

Irtisanottu vakuusvelka voidaan saneerausmenettelyssä yleisesti sovellettavan maksukiellon estämättä selvittäjän päätöksellä maksaa ennenaikaisesti, jos se on velallisen rahoitusjärjestelyjen kannalta tarkoituksenmukaista

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa