Minilex - Lakipuhelin

Vanhentumisajan ja perimismääräajan suhteesta vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli velallisen kanssa sovitaan sellaisesta vapaaehtoisesta velkajärjestelystä, joka sisällöltään vastaa yrityssaneeraukseen liittyvän velkajärjestelyn periaatteita, velkojalla on laissa määriteltyjen aikojen umpeen kulumisen estämättä oikeus saada maksu velkajärjestelyn ehtojen mukaisesti.

Jos kysymys on ulosmitattavaksi tarkoitetusta saatavasta, velkojan on oikeuden menettämisen uhalla perittävä saatavansa viimeistään velkajärjestelyn ehtojen mukaisen maksuajan päättymistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jos alkuperäinen määräaika saatavan perimiselle ei pääty sitä myöhemmin. Muutoin vanhentumis- tai kanneajan katsotaan katkenneen silloin kun velkajärjestelyn ehtojen mukainen maksuaika on päättynyt.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa