Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoasian vireilläolon päättyminen estetodistukseen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos saatavalle ei ole kertynyt täyttä suoritusta, eikä velallisella ole varaa maksaa suoritusta ulosoton kautta, kutsutaan tällaista estettä varattomuusesteeksi. Jos myöskään velallisen olinpaikasta ole tietoa maksamattomuuden lisäksi, tällöin on kyseessä varattomuus- ja tuntemattomuuseste. Tällaisista esteistä on annettava hakijalle estettä koskeva todistus. Jos maksuvelvoite päättyy muuhun kuin varattomuusesteeseen tai varattomuus-ja tuntemattomuusesteeseen, tällöinkin hakijalle tulee antaa maksuvelvoitteen päättymistä koskeva todistus.

Estetodistuksesta tulee käydä ilmi asiassa suoritetut keskeiset toimenpiteet. Ulosottomiehen on allekirjoitettava estetodistus. Estetodistus voidaan antaa tiedoksi sähköisesti.

Jos velkoja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on saatava velalliselta, velkojalla on oikeus ilman ulosottohakemusta saada todistus siitä, että kyseistä velallista koskeva varattomuuseste tai varattomuus-ja tuntemattomuuseste todistus on annettu pyyntöä edeltävän kuuden kuukauden aikana eikä ulosmittausta ole tämän jälkeen toimitettu. Todistus voidaan antaa sähköisesti. Todistuksen pyytäjän nimi sekä saatava ja sen peruste tulee tallettaa ulosoton tietojärjestelmään.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »