Minilex - Lakipuhelin

Viranomaisneuvonta ulosottoasian vireillepanossa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosoton hakeminen ei asiaan perehtymättömälle ole välttämättä helppo tehtävä. Ulosottokaaressa säädetäänkin, että ulosottoviranomaisen tulee tarvittaessa neuvoa ulosoton hakijaa asian vireillepanossa. Jos hakemus on puutteellinen, hakijaa on kehotettava määräajassa täydentämään hakemustaan, jos se on asian käsittelyn kannalta tarpeellista.

Jos ulosottomies havaitsee täytäntöönpantavan tuomion niin epäselväksi tai epätäydelliseksi, ettei siitä käy ilmi mihin vastaaja on velvoitettu, tällöin ulosottomiehen täytyy ohjata asianosainen kantelemaan tuomiosta. Muun ulosottoperusteen osalta asianosainen ohjataan kääntymään ulosottoperusteen antajan puoleen. Jos ulosottoperuste sisältää kirjoitus-tai laskuvirheen asianosainen ohjataan pyytämään virheen korjausta ulosottoperusteen antajalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »