Minilex - Lakipuhelin

Tavallinen ja todisteellinen tiedoksianto ulosotossa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asiakirja annetaan tiedoksi antamalla se vastaanottajalle tai lähettämällä tiedoksianto-osoitteeseen. Jos tiedoksianto-osoitetta ei ole, asiakirja lähetetään väestötietojärjestelmään merkittyyn osoitteeseen. Asiakirjaa ei lähetetä väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen, jos on tiedossa ettei tiedoksiannon vastaanottaja asu kyseessä olevassa osoitteessa. Jos vastaanottajalle ei löydy väestötietojärjestelmästä osoitetta, tällöin tiedoksianto lähetetään osoitteeseen, jonka ulosottomies on olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa selvittänyt omaisuuden saamiseksi hakijalle tai joka muutoin on ulosottomiehen tiedossa kotimaassa tai ulkomailla. Lähettämisen sijasta asiakirja voidaan jättää postilähetyksille varattuun paikkaan tai jos tiedoksianto ei muulla tavoin onnistu, asiakirja voidaan antaa tiedoksi suullisesti. Jollei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen silloin, kun sähköinen viesti on lähetetty tai seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi tai jätetty postilähetyksille varattuun paikkaan. Lähettämis-tai jättämispäivä on merkittävä asiakirjaan.

Todisteellisena tiedoksiantona asiakirja voidaan toimittaa postitse saantitodistusta vastaan. Postille on ilmoitettava, milloin tiedoksiantamisen saantitodistusta vastaan on viimeistään tapahduttava. Asiakirja voidaan myös lähettää kirjeenä, jos voidaan olettaa, että vastaanottaja saa tiedon asiakirjastan ja määräpäivään mennessä palauttaa todistuksen tiedoksiannon vastaanottamisesta. Tiedoksianto vastaanottotodistusta vastaan voidaan vastaanottajan suostumuksella toimittaa myös telekopiona. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun vastaanottotodistus on palautettu telekopiona tai muulla tavoin. Todisteellinen tiedonanto voi tapahtua myös antamalla vastaanottajalle tai hänen lähetilleen asiakirja henkilökohtaisesti vastaanottamista koskevaa allekirjoitusta vastaan. Asiakirja voidaan antaa vastaanottajalle myös henkilökohtaisesti tiedoksi haastetiedoksiantona ja toimittaa vastaanottajan suostumuksella varmennetulla sähköisellä viestillä. Jos asianosainen tai sivullinen on ollut läsnä toimituksessa, hänen katsotaan tuolloin saaneen todisteellisesti tiedon.

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa vastaajalle tiedoksi täytäntöönpanon yhteydessä. Tällöin hakijan täytyy pyytää ulosottomieheltä yksipuolisen tuomion tiedoksiantoa ja ulosottomies voi antaa tiedoksi vastaajalle lainvoimaa vailla olevan yksipuolisen tuomion. Hakijan tulee tarvittaessa toimittaa tuomion jäljennös ulosottomiehelle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa