Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen kuuleminen ja ilmoitukset uhkasakkoasiassa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Ennen uhkasakon asettamista ulosottomiehen tulee kuulla velvoitettua. Kuuleminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mikäli se vaikeuttaa tuntuvasti täytäntöönpanoa.

Asiakirja, jossa jollekkin asetetaan uhkasakko on annettava velvoitetulle tiedoksi osoitteeseen, jonka asianosainen on ilmoittanut ulosottomiehelle (ns. tiedoksianto-osoite). Uhkasakko voidaan antaa myös suoraan asianosaiselle tai todisteellisena tiedoksiantona, jolloin asianosainen itse allekirjoittaa saaneensa tiedoksiannon. Jos uhkasakko annetaan tiedoksi suoraan asianosaiselle, kyseessä on tavallinen tiedoksianto.

Jollei uhkasakkopäätöksen tiedoksianto näillä keinoin onnistu, asiakirja saadaan lähettää muuhun selville saatuun osoitteeseen tai antaa tiedoksi asiamiehelle, jos asiamies on jo aiemmin käyttänyt asiassa puhevaltaa. Uhkasakkoa ei saa tuomita maksettavaksi siltä osin kuin henkilökohtaisesta tiedoksisaannista on epäselvyyttä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa