Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisluettelon toimittaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Ulosmitatun kiinteän omaisuuden huutokaupan yhteydessä tulee toimittaa asianosaisluettelo. Irtaimen omaisuuden huutokaupan yhteydessä asianosaisuluettelo vaaditaan, mikäli omaisuuteen kohdistuu ulosottokaaressa määriteltyjä erityisiä oikeuksia tai saatavia taikka sen katsotaan muusta syystä olevan tarpeen.

Asianosaiskeskustelussa tai viipymättä sen jälkeen ulosottomiehen tulee laatia asianosaisluettelo, johon merkitään saatavat ja muut oikeudet, kuten etuoikeusjärjestyksen mukaiset saatavat, panttisaatavat, valvomattomat ja ehdolliset saatavat sekä keskeneräiset kirjaukset. Myös riitautetut saatavat merkitään asianosaisluetteloon. Jos kiinteistöön kohdistuu erityisiä oikeuksia tai pantattuja käyttöoikeuksia, ne tulee myös merkitä asianosaisluetteloon.

Asianosaisluettelosta tulee ilmetä alin hyväksyttävä tarjous sekä hakijan etuoikeussaatava ja jos hakijoita on useita, niiden hakijoiden etuoikeussaatavat, joiden etuoikeussaatava on parempi kuin muiden kiinteistön myyntiin oikeuttavan ulosottoperusteen perusteella.

Jos myytävänä oleva kiinteistö on yhteisomistuksessa, asianosaisluetteloon merkitään yhteisomistajien määräosat. Asianosaisluettelo on toimitettava asianosaiskeskustelun asianosaisille hyvissä ajoin ennen huutokauppaa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa