Minilex - Lakipuhelin

Ulosottomies


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomiehinä Suomessa toimivat kihlakunnanvoudit ja näiden alaiset kihlakunnanulosottomiehet. Kihlakunnanvouti määrää ulosottomiehen tehtävät. Kihlakunnanvouti valvoo kihlakunnanulosottomiesten tehtävien hoitoa. Ulosottomiesten tulee hoitaa tehtävänsä lainmukaisesti ja asianmukaisesti sekä heidän tulee noudattaa heille annettuja määräyksiä. Kihlakunnanvoudilla on oikeus siirtää antamansa tehtävät toiselle alaiselleen virkamiehelle tai hän voi itse ottaa tehtävän hoitaakseen.

Ulosottoasioissa sama ulosottomies käsittelee kaikki samaa vastaajaa koskevat ulosottoasiat. Tällöin ulosottomiestä voidaan kutsua vastaajan vastaavaksi ulosottomieheksi. Vastaavalla ulosottomiehellä on toimivalta koko maassa. Vastaava ulosottomies määräytyy velallisen koti-tai asuinpaikkakunnan mukaisesti. Yleisenä edellytyksenä on, että täytäntöönpano voidaan tarkoituksenmukaisesti toimittaa. Jos ulosottoasia vaatii erityistoimia, voidaan ulosottoasiat keskittää tietyille ulosottomiehille. Vastaava ulosottomies muuttuu, jos vastaajan kotipaikka muuttuu toisen kihlakunnan alueelle.

Ulosottomiehen tekemästä täytäntöönpanotoimesta tai päätöksestä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee. Ulosottoasiassa lopullisen tilityksen jälkeen valitus voidaan osoittaa koskemaan vain tilityksessä ilmennyttä virhettä. Valitus tehdään Ahvenanmaan, Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kotkan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Vaasan tai Vantaan käräjäoikeuteen, riippuen siitä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen ulosottoasiaa käsitelleen kihlakunnan alueella.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »