Minilex - Lakipuhelin

Ulosmittaus kuolinpesästä


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos vainajan velasta on toimitettu ulosmittaus, varoja ei saa tilittää ennen kuin kuukausi on kulunut perunkirjoituksesta. Jos omaisuus on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, tällöin tilitystä ei saa tehdä, ennen kuin velkojen maksamisesta on tehty omaisten kanssa sopimus, jolla päädytään vainajan omaisuuden myyntiin tai kun pesänselvittäjä on tehnyt päätöksen, joka on saanut lainvoiman.

Pesänselvittäjän on mahdollisuuksien mukaan tiedusteltava pesän osakkaiden mielipidettä, kun kysymys on perittävän harjoittaman liikkeen selvittämisestä tai sellaisen omaisuuden myymisestä, jolla on pesän osakkaille erityistä arvoa. Myös muista pesän osakkaille tärkeistä asioista on pyrittävä ottamaan selvää pesänselvittäjän toimesta.

Jos on syytä epäillä, että pesän varat eivät riitä pesän ja vainajan velkojen maksuun, pesänselvittäjän on pyrittävä tekemään velkojien kanssa sopimus velkojen maksusta.

Tilitys saadaan kuitenkin toimittaa, jos velkojalla oli panttioikeus ulosmitattuun omaisuuteen tai kuolinpesän hallinto suostuu tilitykseen. Jos pesäosuus on ulosmitattu eikä perinnönjako ole tullut lainvoimaiseksi tai muuten lopulliseksi, kertyneet varat saadaan tilittää vain vakuutta vastaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »