Minilex - Lakipuhelin

Tarvittavien suostumusten tarkistaminen lainhuudatusasian yhteydessä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistön omistaja saattaa tietyissä tilanteissa tarvita erinäisiä lupia, ennen kuin hän voi myydä omistamansa kiinteistön. Hyvin yleinen tarvittava lupa on aviopuolison suostumus puolisoiden yhteisen kodin myyntiä varten.

Kirjaamisviranomainen tarkistaa lainhuudatusasiaa käsitellessään, onko kiinteistön luovuttaja ollut avioliitossa ennen kiinteistön luovutushetkeä. Mikäli puolison suostumusta kiinteistön luovutukseen ei esitetä, on selvitettävä, onko puolison suostumus asiassa edes tarpeen. Hakijan tulee siten esittää selvitys kiinteistön käyttötarkoituksesta; näin käy ilmi mahdollisten vallintarajoitusten olemassaolo.

Tiedot lakiin tai testamenttiin perustuvista vallintarajoituksista löytyvät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa